பத்திகைக்கான செய்திக் குறிப்பு

● தாயகமெங்கும், கல்வித்துறையின் வீழ்ச்சியை கட்டுக்குள் கொண்டுவரவும், வறிய குடும்பங்களின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்தவும்கூடிய செயற்திட்டங்கள்.● நகரங்களை நோக்கிய குடிசன நகர்வினால் கிராமங்கள் பறிபோகாமலிருக்க, முன்பள்ளிக் கல்வியினை தொலைதூரக்

Read more